28.02.2012 – 19:10 – Danas Srbija dobila kandidaturu za EU, verovatno kandidatura važi i na delu Kosova i Metohije!?


Danas, posle maratonske sednice u Briselu gde je Ruminija iznenada izašla sa svojim zahtevom „za unapređenjem položaja Vlaha kao manjine u Srbiji“ i tako odužila sastanak gde se odlučivalo i dodelila kandidatura Srbiji za ulazak u Evropsku Uniju.

Dakle, kandidatura, odnosno dozvola da Srbija može da planira povezivanje sa Evropskom Unijom verovatno važi i za Kosovo i Metohiju, čim aktuelna vlast kaže da nije priznala Kosovo kao nezavisnu državu, odnosno dogovoreno je da se doda fusnota u kojoj se nagoveštava kako je Kosovo postalo nezavisno i sve do jasnog priznanja.

Ali evo jasno da se konkretno objasni šta je Kosovo dobilo, a to je zastavu Kosova pored ostalih nezavisnih država u Briselu odnosno, završena je misija UNMIK-a.

Evropski rečeno, odobreno je pravo Kosovu da nezavisno pokrene svoju proceduru „studije izvodljivosti i liberalizacija viznog režima“ došlo je do porpisivanja Sporazuma o Stabilizaciji i Pridruživanju – SSP.

Dakle, kako jedna država može da dobije istovremeno dva dogovora sa Evropom?