02.06.2012 – 10:20 – Brnjak i Jarinje slobodni za prelaz


Na Brnjaku i Jarinju saobraćaj normalno funkcioniše. Za sada nema problema pri prelasku administrativnih prelaza. EULEX ne pravi nikakav proble za tablice izdate od srpskog MUP-a, sa gradovima na Kosovu i Metohiji.

Jarinje ponovo gori


Punkt je zatvoren za saobraćaj. Ali oko 13:30 ponovo se diže dim sa prelaza. I to ne sam punkt, nego deo ispod punkta. To je posledica zapaljene trave i rastinja  koja se nalazi ispod punkta.

Vojnici KFOR izgleda da žele preglednost prema Ibru, pa su zbog toga sami zapalili travu i rastinje oko punkta!

Oko, 16:45 zapaljena je trava sa druge strane punkata koja je takođe izazvala stvaranje velikog dima u okruženju na prelazu Jarinje!

Mogući EUleksov plan za 16.09.2011!!! 18:36


Za sutra jedini mogući plan preuzimanja puktova je sledeći:

Belim hilokopterom, planira se prebacivanje po četiri carinika srpske i četiri albanske nacionalnosti. Oni trebaju da imaju ulogu da nadgledaju protok robe, dok će EUlexovi carinici nositi glavnu odgovornost carinjenja robe i kontrole saobraćaja. Na prelazu Jarinje postavljen je kontejner koji treba da ima kancelarijsku funkciju.

Hilikopter sa termovizijskim kamerama koji je opezbeđen za potrebe šiptara. Više o njemu na: http://www.starliteaviation.ie/kosovo.htm

Ostali KPS policajci koji su nekada tu radili prebačeni su u pogrančnu jedinicu policije.