01.09.2011| – Priština ima novi poštanski broj za označavanje grada


Grad Priština dok je bio pod ingerencijom Srbije nosio je poštanski broj 38000

primetili smo da su na svojim zvaničnim dokumentima stavili novi broj poštanski 10060, što jasnu i nedvosmisleno ukazuje na to da su u međunarodnoj nomenklaturi gradova dobili sasvim novi broj što je alarm za pregovarački tim i ljue koji rade za državu.

Dugi niz godina nije se radilo ništa u pravcu odbrane suvereniteta pa sada imamo da se svačija dela vide i onih koji su radili i onih koji nisu radili.