15.12.2011 – 00:00 – Srpski mediji u svom izveštavanju manipulišu javnim mnjenjem ali i priznaju šiptarske paralelne institucije za legalne!


Navodimo problem koji stoji kod izveštavanja sa Srpskih medija:

Srpski mediji manipulišu javnim mnjenjem gde konstantno navaode za Srpske legalne institucije da su „paralelene institucije“ čime jednopotezno priznaju šiptarske institucije kao legalne na Kosovu i Metohiji!

Ovih dana možemo često primetiti na Srpskim medijima rečenicu gde se navaodi: „zahtev Evropske Unije da se ukini Srpske paralelene institucije kao preduslov za EU“

Mediji ni jednim svojim izražavanjem nigde nisu upotrebili termin da su Srpske institucije na KiM legalne institucije Srpske a da su Šiptarske separatističke institucije paralelne i samoproglašene. Ovim se ubeđuje Srpska javnost: „da samo još ukinemo Srbima institucije na Kosovu i Metohiji i Srbija će procvetati u EU“. Odnosno ubeđuju ljudi da se lakše odreknu Kosova. Srbija i sa to malo istitucija koje ima može delimično da se zakune u suverenitet nad Kosovom i Metohijom ako se usudi da ukine i to dakle sama se odriče trajno svog suvereniteta!!!

Dakle, pozivamo sve medije da prestanu laganjem javnosti da im ne bi napravili medijski „STUB SRAMA“ gde će trajno stajati, već da počnu sa prenošenjem samo istine i ništa više od toga!

14.12.2011 – 21:44 – Ruski konvoj i dalje blokiran od EUleksa poželjno otvaranje još jedne Ruske ambasade u Srbiji, ali sada na Kosovu i Metohiji!


Ruski konvoj i danas je ostao da prenoći na prelazu Jarinje jer EUlex insistira da ispoštuje šiptarske zahteve da prate konvoji ali ne i zahteve matične Države Srbije uz čiju saglasnost su prisutni u misiji.

Ruski kamioni na prelazu Jarinje

Problem koji su Šiptari opet napravili ogleda se u sledećem: Šiptari insistiraju da konvoj bude propraćen od EUleksa do odredišta u Crveni Krst K. Mitrovica, ali mi se ne slažemo sa tim da EUleks više funkcioniše na Kosovu i Metohiji jer je izgubio svako moguće poverenje Srba sa Kosoava i Metohije ali i Države Srbije jer otvoreno radi na strani ilegalnih i paralelenih šiptarskih institucija.

Srpski političari i mediji uzdržano pričaju o problemu sa Ruskom humanitarnom pomoći na Jarinju.

Potrebno je i preneti zahteve Ruskom ambasadoru za otvaranje Ruske Ambasade na Kosovu i Metohiji kako bi bili što više prisutniji i uključeniji u proces rešavanja problema na KiM.